Betingelser

Betingelser ved booking.

Betingelser for booking med Albmi adventures finner du på denne siden. All booking går via e-post på andre@albmi.no

Vi ønsker å ha et tett samarbeid med dem vi skal ha med tur. Vi vil sørge for at vi har en god kommunikasjon med turfølget. Dette slik at vi kan tilby mest mulig rett tur til rett turfølge.

Bookingen er mottatt og bekreftet når avtalt beløp er overført på konto. Betaling kan utføres med Vipps på nummer 614680 Albmi adventures, bankoverføring med faktura, Kort med lenke fra Zettle.

  • Full betaling er bekreftelse på booking. Ved avbestilling 14 dager før planlagt tur er det full tilbakebetaling.
  • 50% tilbakebetaling hvis avbestillingen kommer med 7 dager eller mindre igjen.
  • Ingen tilbakebetaling hvis avbestillingen skjer med mindre en 3 dager igjen før den planlagte turen.

Medisinsk tilstand

Hvis du har noen medisinske utfordringer som kan avgjøre hvorvidt vi kan fullføre turen eller at det kommer til å prege turen må det gis beskjed til guiden. Dette er også noe som må komme fram i løpet av planlegging og bookingen.

Forsikring

Deltagerne må selv sørge for å ha en forsikring som dekker aktivitetene vi skal utøve. Noen forsikringer har også avbestilling hvis det er forsinkelser i reisen eller sykdom som gjør at turen må avbestilles kort tid i forveien. 

Medansvar

Med høy kompetanse og lang erfaring kan vi redusere risiko, men risikoen blir aldri null. Vi jobber alltid for trygge turer og har en god dialog med være gjester, men må også akseptere at vi jobber i et miljø som er farlig. Det er derfor viktig at turfølget alltid følger guidens retningslinjer på tur. Skikjøring, klatring, alpinisme vil alltid ha med seg faktorer som steinsprang, snøskred og andre grupper på tur som vi ikke kan styre over. Det er derfor viktig at vi informerer om at aktiviteten kan være livsfarlig og deltagerne må være bevist dette ved bookingen og før turen starter.

Guidens jobb er også å gjøre gruppen bevist på hvilken farer som vi utsetter oss for å forvalte dette på best mulig måte ut fra forholdene rundt oss og turfølgets begrensninger og ønske. Guiden har derfor sin fulle rett til å kunne nekte kunder som ikke lytter til beskjeder eller der guiden anser at det foreligger noe som utsetter kunden og/eller turfølget for fare om kunden fortsetter. Her ligger for eksempel for dårlig fysisk for til fullføre turen fram og tilbake med overskudd.

Vær og vind

Turene vi er på kan medføre mye vær og vind. Dette medfører at vi ofte må endre planene i forkant og/eller underveis. Vanligvis har vi en reserveplan med tanke på turer på sommeren. Hvis kundene ønsker å gjøre et forsøk på toppen selv om guiden sier det er stor sannsynlighet for at vi må snu gir dette ikke noe tilbakebetaling om det blir snu tur. Reserveturene kan også ha så dårlige forhold at det ikke er forsvarlig å fortsette, men som regel inntreffer turfølgets vel og ve før vi er oppe i det uforsvarlige. På skiguiding i skredterreng selger vi i hovedsak den beste skikjøringen ut fra skredforhold og best ski forhold. Disse turene samkjøres med guiden i ferdrådet som guiden avholder slik at alle blir informert om forhold og forventninger.

For oppdatert værmelding: https://www.yr.no/nb

Bytte av dato

Det er ikke vanlig at vi bytter dato for turer eller ombooker turfølget. Men ved sykdom fra Albmi adventures sin side kan vi bytte guide, dato eller turfølge. Hvis det ikke er mulig å få til dette vil vi gi full tilbakebetaling.

Påmelding til kurs

Hvis det ikke blir nok påmeldte til kurs kan vi i samarbeid med kunden flytte dato til et annet kurs hvor der er nok påmeldinger til å kunne gjennomføre. Ved lukkede kurs er det i forkant avtalt fast pris for kurset i total kostnad for kurset.