Om Albmi

André Madvig Wagelid

Tindevegleder André Madvig Wagelid

André Madvig Wagelid, født og oppvokst i Lakselv, Porsanger midt i hjertet av Finnmark.

Flymekanikeren

Jeg er utdannet flymekaniker fra forsvaret og sluttet der som Løytnant. Gikk til studie i Idrett og friluftsliv på høgskolen i Bodø, nå kjent som Nord Universitet. Jobbet med 50 prosent stilling her i flere år. Med tiden ble det fler og større oppdrag og egen bedrift ble etablert. Med tiden ble også kravet om det formelle større og Nortind ble mitt veivalg. Jeg ble ferdig utannet Tindevegleder 2021.

Inngangen

Innen friluftsliv er klatringen min inngangsport fra konkuranse klatrer til fjellklatrer. Det startet med innendørs klatring me NM gull, en serie Nordnorsk mester 7 år på rad, Norgescuper og en tur innom landslaget. Etter mye skader ble skikjøringen viktigere og viktigere for meg og all tid gikk til ski. Fra Telemark til dårlige knær til randonee ski. Flyttet tilø Beiarn da mitt skiparadis er der.

Driver også med allsidig friluftsliv fra bortoverturer på ski over fjell og vidde. Elvepadling og kano, havpadling, grotting, kiting og surfing, over gjennomsnittlig god på bålfyring…

Verdigrunnlag

Albmi adventures ble startet januar 2014 etter en lengre prosess med hvor jeg fikk være med «Indegee- Indigenous Entrepreneurship» i 2011. Dette var et prosjekt for å få unge Samiske grundere fra ide til virkelighet. Albmi adventures er et resultat av dette. Jeg hadde studert idrett og friluftsliv ved Høgskolen i Bodø, nå NORD universitet og hadde stilling her med undervisning.

Bedriften

Bedriften vokste seg fram og ble levebrødet. Med tiden ble det også større behov for kvalifiseringer og papirer på utdanning og krav til formell kompetanse. I denne prosessen ble det tatt noen valg som fører meg forretningsmessig bort fra mitt samiske som bedriften startet med. Nå er det i hovedsak ski, klatring og alt som har med fjell å gjøre. Jeg har fortsatt mulighet til og stolt vise framdeler av min kultur, men da som et kulturelt innslag i dem turene/oppleggene jeg arrangerer. Og selvfølgelig på spesifikk forespørsel.

Møte med bedriftsverden

Les mer

I mitt møte med bedriftsverden og bedriftsrådgivere har det vært mange fine og frustrerende øyeblikk da hvert verdigrunnlag ofte ikke var i nærheten av hverandre. Men mitt viktigste møte var med en sosionom som hadde spesialisert seg på å jobbe tett opp mot urbefolkning. Det viktigste hun kunne fortelle meg var at jeg måtte sette ting i et annet perspektiv. Natur, medmenneskelighet og tid har en annen betydning i bedriftsverden og at jeg måtte bruke min kunnskap og viten til å vise omverden at vi i det samiske har verdier som er verdt å ta vare på og vise omverden samtidig som det genererte en inntekt slik at verdiene kunne måles. uten en økonomisk gevinst ville vi ikke ha en verdi og vår verden ville bli overkjørt av gruveselskap, vindkraft og vannkraft. Jeg måtte altså reise meg og vise at vi her i nord har verdier vært å selge uten å ødelegge. Dette er noe av mitt viktigste budskap.

Luft, Vekst og Varme

Dette ble kjerneverdiene til Albmi adventures. Luft er noe vi trenger for å leve og mange av turene er luftige turer over fjell og vidde. Jeg vil også ha vekst, personlig for alle involverte med tanke på mestring og opplevelser. Her gjenspeiles også økonomisk vekst i bedriften men også andre bedrifter rundt meg, ikke bare Albmi skal vokse men også andre bedrifter jeg er i kontakt med. Noe som da vises i varme. Bålet gir varme hvor vi alle kan varme oss på, men vi må også bidra til å holde varmen gående slik at den ikke brenner opp all ved. vårt felles ansvar er å tilføre ved slik at vi i et felles gode kan holde varmen. Varme mot hverandre med velkomst og i kommunikasjon.

Mindre

Nortind

«Utdanning, skaff deg utdanning». Bachelor fra universitetet er ikke godt nok innenfor friluftslivet om man ønsker å leve av friluftsliv. Det å vise at man har kompetanse og det formelle i orden begynte å bety mer en erfaring. Erfaring og kompetanse stiller sterkere sammen. Den mest naturlige veien videre for meg ble i dette perspektivet å søke Nortind. Via Nortind ville jeg få alle de formelle kravene og mye erfaringsbasert læring i møte med de mer erfarne medlemmene der. Jeg søkte, kom ikke inn. Jeg fikk fullstendig noia på klatringen og alt gikk i stå. Ett år senere med mer spesifikk trening og forberedelser klarte jeg å få kontroll på nervene slik at det ble et bra opptak, en av plassene var min nå.

Fjellfører

Kort oppsummert er Nortind en forening som utdanner fjellførere som kan jobbe internasjonalt. I andre land må alle som skal jobbe til fjels som Mountain Guides ha denne sertifiseringen. Klatring til fjells, bre og skikjøring i skredterreng. For de som ikke vet hva Nortind er kan du lese mer om det her.

Fordomer

Mine fordommer mot Nortind ut fra hva jeg hadde hørt fra andre og noen uheldige erfaringer jeg selv hadde, skulle nå få seg en prøvelse. På vår første samling fikk jeg møte Nils Faarlund og ble introdusert til verdiforankring for første gang. Jeg likte det han hadde å formidle om at vi må ta vare på naturen rundt oss. Faarlunds vei inn til å forstå at naturen har en egenverdi gikk fra en ingeniør til sine ekspedisjoner og kontrastene mellom disse fra urørt natur til stor ødeleggelser for kraftverk og strømlinjer. Naturen er ikke evig og vi fjerner stadig større områder fri natur hvor dyr og økosystem får leve fritt og vi mennesker får kjenne på vårt opphav.

Verdisynet til Nortind og mitt sammenfalt og utdanningen føltes riktig ut. Vis som gruppe brukte mye tid i lag for å diskutere hvordan vi som enkeltindivider kan være med å påvirke i en retning vi står for. Som Nils kaller det; Vi må ha ror og kjøl. noe for å styre retningen og noe for å holde den. Hvilken verdier betyr mest, tjene mye eller jobbe for et bedre miljø. Med å ta folk ut i fjellet kan vi vise naturens egenverdi. Tilhørigheten vi har til naturen og følelsen av at vi er små og må jobbe sammen i naturen. Naturen er kulturens vugge og vi overlever ikke uten naturen. Vi må jobbe sammen som individ og med naturen, ikke mot naturen. Først må vi bli oppmerksom vår plass i verden, først da kan vi se hva vi gjør med moderjord.

Så hva kan jeg bidra med

Så med gode kvalifikasjoner og erfaring fra arbeid i fjellet innen klatring, fjellføring, ski og skred kan jeg også gjøre mitt for å spre trygghet og verdiformidling, naturkjennskap og tradisjoner. I tillegg ser jeg at POW Protect our winter sine miljøvettregler gir mening. Derfor vil mye av det jeg utfører av arbeid finne seg innenfor disse parameterne.

Reis mindre, opplev mer

Sats på opplevelser, ikke utstyr

Fiks alt, alltid. Men sørg for at utstyret er holdbart og i orden.

Spis grønt, med en liten modifikasjon og spis lokalt.

Samkjøring er bra kjøring

Vær rustet mot uventet søppel

Vis vei, vær et klimaforbilde

Jeg jobber også for at de som kommer på tur med meg skal få oppleve det ærlige og nærliggende som vi lokale er stolt over og bruker selv. Jeg prøver også å få turfølget til å bli lengre på en plass for å kunne få ned fotavtrykket av all reisingen vi utfører. Bli lengre reis mindre og når vi må reise gjør vi vårt beste for å finne miljøvennlige reisemetoder.

André Madvig Wagelid